За Нас

Amex Shipping

Amex Shipping LTD е представител на гръцката корабна компания 'PONTOS MARINE INC' от 1999г. в морския бизнес

Amex Shipping LTD е представител на гръцката корабна компания 'PONTOS MARINE INC' от 1999г. в морския бизнес

Amex Shipping набира персонал от България, Русия и Украйна.

PONTOS MARINE INC се занимава с проектиране, строителство, моделиране, ремонт, реконструкция и преоборудване на плавателни съдове и друго плаващо оборудване; посредничество в областта на корабостроенето, подготовката на кораби и водния транспорт; набиране, осигуряване и преразпределение на персонал, зает с корабостроене, проектиране и кораборемонт в страната и чужбина/след разрешение от съответните публични администрации и след лицензиране; производство, внос, износ - търговия с корабно оборудване; Инженеринг и консултации в областта на корабния дизайн, строителството, корабостроенето, подготовката на кораби и експлоатацията на плавателни съдове; Кораборемонтни и корабостроителни услуги; вътрешно- и външнотърговска дейност/търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина /спускане по лиценз, покупка на стоки или други стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки за продажба, както и всякаква друга дейност в страната и чужбина.